"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II::"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei". Jan Paweł II

Działania

          Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance Pani Teresa Woźniak, dyrektor szkoły Pani Agnieszka Pustuła i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance wzięli udział w kilku spotkaniach szkoleniowych w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Projekt miał na celu pozyskanie funduszy na rozwój stowarzyszenia i jego działań. Szkolenia prowadził Pan Karol Kaleta ze Stowarzyszenia Edukacja przez Internet. Warunkiem pozyskania środków było stworzenie planu rozwoju dla stowarzyszenia oraz propozycji wydatkowania pozyskanej kwoty.

         Na przełomie czerwca i lipca 2013r. udało się pozyskać tzw. pulę rozwojową w kwocie 3 tysięcy złotych. Została ona przeznaczona na założenie wspólnej strony internetowej dla szkoły i stowarzyszenia oraz opłacenie 3 – letniego abonamentu na portalu www.superszkolna.pl co stanowiło kwotę 1107,00zł. Pozostałe 1893,00zł. zostały wydane na zakup lektur i poradników metodycznych do szkolnej biblioteki.

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.