"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II

Informacje ogólne

     Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pkrzywiance jest przedszkolem, w którym głównym priorytetem jest zapewnienie dzieciom fachowej opieki, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi.

     Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w POkrzywiance, którego Prezesem jest Pani Teresa Woźniak.

     W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszcza 13 dzieci, w tym 6 dziewczynek i 7 chłopców. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka z zachowaniem jego autonomii i szacunku wobec samego siebie, innych dzieci, a także w relacjach dorosły – dziecko.

    

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.