"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II

Roczny Plan Pracy Wychowawczej w roku szkolnym 2014/2015

 

                ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
 W POKRZYWIANCE

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 1. Sporządzenie wykazu zabawek, gier i układanek rozwijających aktywność społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną.

Wrzesień

Nauczyciel grupy

 1. Obserwacja dzieci w czasie samorzutnych zabaw i podczas zajęć organizowanych z całą grupą.

 

 

Cały rok

 

 

Nauczyciel  grupy

 1. Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi, wnioski z obserwacji, wzajemna wymiana doświadczeń.

Cały rok

Nauczyciel grupy

 1. Zebrania z rodzicami.

Cały rok

Nauczyciel grupy

 1. Oddziaływanie na rodziców poprzez:

     - kącik informacyjny,

     - pedagogizację,

     - zajęcia otwarte dla rodziców wg.    harmonogramu.

 

Cały rok

 

Nauczyciel  grupy

Dyrektor

 1. Współpraca z psychologiem z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Bodzentynie

 

 

Cały rok

 

 

 

Nauczyciel  grupy

Dyrektor

 

 1. Zorganizowanie wystawy prac dzieci

 

Wrzesień

Grudzień

Styczeń 

   Marzec

Maj 

Czerwiec

Nauczyciel  grupy

 1. Konkurs kukiełkowy  „Dzień postaci z bajek” – wystawa prac

Maj

Nauczyciel grupy

 1. Czytanie dzieciom bajek i baśni przez zaproszonych gości –rodziców, osób znanych
  w środowisku lokalnym .

Luty

Marzec

Kwiecień

Nauczyciel grupy

 1. Spotkanie z pisarzem, redaktorem.

Marzec

Dyrektor

 1. Spotkania z aktorami teatrów objazdowych

Październik

Luty

Kwiecień

Dyrektor
rodzice

 1. Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju opowiadania baśni, bajek i bajeczek o stałej porze dnia.

Cały rok

Nauczyciel  grupy

 1. „Dzień książki dla dzieci” – wystawa literatury bajkowej przyniesionej przez dzieci.

Kwiecień

Nauczyciel grupy

 

 1. Inauguracja Roku Przedszkolnego

 

Wrzesień

  

Dyrektor

 1. Pasowanie na przedszkolaka

Październik

       Nauczyciel grupy

 1. Obchody „Światowego Dnia Misia”

Listopad

Nauczyciel grupy

 1. „Andrzejki” – zabawy przy muzyce, wróżby, konkursy, poczęstunek.

Listopad

Nauczyciel grupy

 1. Spotkanie  Mikołajem.

Grudzień

Nauczyciel grupy
rodzice

 1. Wspólna wigilia dzieci, rodziców i pracowników, przedszkola.

Grudzień

Nauczyciel grupy

 1. Bal karnawałowy (przebierańców) – tańce przedszkolaków przy muzyce, zabawy, konkursy; poczęstunek.

Luty

Nauczyciel grupy

rodzice

 1. „Dzień Rodziny” – występy dzieci, majówka rodzinna.

Maj

Nauczyciel grupy

 1.  Dzień Dziecka

Czerwiec

Dyrektor

Nauczyciel grupy

 1. Zakończenie roku przedszkolnego – pożegnanie pięciolatków; występy dzieci młodszych.

Czerwiec

 

Nauczyciel grupy

 

 

 1. Poznanie własnej wsi, miejsc charakterystycznych poprzez organizowanie wycieczek.

 

Cały rok

Nauczyciel grupy

 1. Poznanie kultury, tradycji regionu poprzez uczestnictwo w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami ( Mikołaj, święta Bożego Narodzenia).

 

Cały rok

Nauczyciel  grupy

 1. Nauka piosenek ludowych.

Cały rok

Nauczyciel grupy

 1. Zapoznanie dzieci z zarysem mapy Polski oraz symbolami narodowymi – godło, flaga, hymn.

Maj

Nauczyciel grupy

 1. Uświadomienie dzieciom przynależności Polski do UE, zapoznanie z mapa Europy, flagą UE, hymnem.

Maj

Nauczyciel  grupy

 

 1. Wizyta dzieci w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance- wspólne zabawy.
 2. Wyjazd do teatru lalkowego do Kielc

 

 

 

 

Wrzesień

Listopad

Marzec/kwiecień

 

Nauczyciel grupy

 

 

 

 1. Zapoznanie dzieci z organizacjami  lokalnymi poprzez zorganizowanie spotkań ze strażakami Ochotniczej Straży , Kołem Gospodyń Wiejskich „Modrzewianki”

 

Listopad

Kwiecień

 

Dyrektor

Nauczyciel grupy

 

 1. Zapoznanie z zasadami ppoż.,
 2. Udział w próbnej ewakuacji z budynku szkoły
 3. Zapoznanie z numerami alarmowymi

 

Wrzesień

Listopad

Nauczyciel grupy

Dyrektor

 1. Uwrażliwienie na zagrożenia w kontaktach z nieznajomymi osobami i przedmiotami.

 

Cały rok

Nauczyciel grupy

 1. Kształtowanie umiejętności posługiwania się własnymi danymi personalnymi.

Cały rok

Nauczyciel grupy

 1. Spotkanie z policjantem – kształtowanie umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach

Styczeń

Dyrektor

Nauczyciel grupy

 

 1. Realizacja myśli „Nie ma niedobrej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie”.

 

 

Cały rok

Nauczycielki każdej grupy

 1. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

 

Cały rok

Nauczyciel grupy

pielęgniarka  

 1. Dbałość o higienę własną i otoczenia.

 

Cały rok

Nauczyciel grupy

 1. Zapobieganie trwałym wadom wymowy.

Cały rok

Nauczyciel grupy - Logopeda

       

 

Pozytywnie zaopiniowany w dniu 11.09.2014 r. przez rodziców,
Dopuszczony 12.09.2014 r. do realizacji w roku 2014/2015 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.