"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II::"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei". Jan Paweł II

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POKRZYWIANCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2017
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance
z dnia 31.08.2017 r.

 

SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POKRZYWIANCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Oddział przedszkolny „ 0”

 

Nr programu

 

Przedmiot

 

Nazwa programu

 

 

Autor

wydawnictwo

0/1/2017/2018

Wychowanie przedszkolne

 

Program „ Kocham przedszkole”

Mirosława Anna Plejskot,

Agnieszka Staszewska-Mieszek

 

I etap edukacji

 

 

Nr programu

 

Przedmiot

 

Nazwa programu

 

 

Autor

wydawnictwo

I/1/2017/2018

Edukacja wczesnoszkolna

 „Ja i moja szkoła na nowo” Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3.

Joanna Faliszewska

I/2/2017/2018

Język angielski

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I–III

Mariola Bogucka

 

 

II etap edukacji

KLASA IV

 

Nr programu

 

Przedmiot

 

Nazwa programu

 

 

Autor

 

IV/1/2017/2018

Jęz. polski

Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej  „Słowa z uśmiechem” + „Myśli i słowa”.

Anita Żegleń, Ewa Nowak

IV/2/2017/2018

Historia

Program nauczania historii w kl. IV-VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Tomasz  Moćkowiak

IV/3/2017/2018

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

Magdalena Kębłowska

IV/4/2017/2018

Matematyka

Program nauczania matematyki w kl. IV-VIII w szkole podstawowej „Matematyka z plusem”

Marta Jurcewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

IV/5/2017/2018

Przyroda

Program nauczania przyrody w kl. IV szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko

IV/6/2017/2018

Plastyka

Program nauczania plastyki w kl. IV-VII

Wojciech Sygut

IV/7/2017/2018

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

IV/9/2017/2018

Muzyka

Program nauczania muzyki w kl. IV-VII

Teresa Wójcik

 

IV/10/2017/2018

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Stanisław Żołyński

IV /11/2017/2018

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości.” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla uczniów klas IV szkoły podstawowej .

Red. Teresa Król

 

 

Klasy V-VI

 

Nr programu

 

Przedmiot

 

Nazwa programu

 

 

Autor

 

 IV/1/2015/2016

 

Jęz. polski

Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VI „ Słowa z uśmiechem”

Anita Żegleń , Ewa Nowak

IV/2/2015/2016.

  

 Historia

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego do historii  i społeczeństwa w kl. IV- VI szkoły podstawowej

Tomasz Maćkowski

 IV/3/2015/2016

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VI, szkoły podstawowej

Dorota Wosińska

 IV/4/2015/2016

Matematyka

„ Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

Marta Jurcewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

IV/5/2015/2016

Przyroda

Przyroda z klasą

Ewa Frąckowiak

IV/6/2015/2016

Plastyka

„ Do dzieła” Program nauczania ogólnego plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

IV/7/2015/2016

Zajęcia techniczne

„ Jak to działa” program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabucki

 

IV/8/2015/2016

Zajęcia komputerowe

Program nauczania zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej . Klasy IV-VI

Grażyna Koba

 

Wyd. Migra

IV/9/2015/2016

Muzyka

„Program nauczania ogólnego  dla szkoły podstawowej kl.4-6

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

IV/11/2015/2016

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla drugiego etapu edukacji – rekreacja, zdrowie, sport

Urszula Kierczak

V/12/2014/2015

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej .

Teresa Król

 

KLASA VII

 

 

Nr programu

 

Przedmiot

 

Nazwa programu

 

 

Autor

 

VII/1/2017/2018

Jęz. polski

Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej  „Słowa z uśmiechem” + „Myśli i słowa”.

Anita Żegleń, Ewa Nowak

VII/2/2017/2018

Historia

Program nauczania historii w kl. IV-VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Tomasz Moćkowiak

VII/3/2017/2018

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

Katarzyna Niedźwiedź Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Dorota Wosińska

VII/4/2017/2018

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej . WariantII.2

Aleksandra Kubicka

VII/5/2017/2018

Matematyka

Program nauczania matematyki w kl. IV-VIII w szkole podstawowej „Matematyka z plusem”

Marta Jurcewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

VII/6/2017/2018

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

VII/7/2017/2018

Biologia

Puls życia. Program nauczania biologii w klasach 5- 8 szkoły podstawowej

Anna Zdziennicka

VII/8/2017/2018

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z podręcznikiem „Świat chemii”

Anna Warchoł

VII/9/2017/2018

Fizyka

Program nauczania fizyki „Świat fizyki”

Barbara Sagnowska

VII/10/2017/2018

Plastyka

Program nauczania plastyki w kl. IV-VII

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

VII/11/2017/2018

Informatyka

Program nauczania „Teraz bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej kl. IV-VIII

Grażyna Koba

 

IV/12/2017/2018

Muzyka

Program nauczania muzyki w kl. IV-VIII

Teresa Wójcik

 

VII/13/2017/2018

Wychowanie fizyczne

 Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Ruch – zdrowie dla każdego 2

Stanisław Żołyński

VII/14/2017/2018

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Teresa Król

VII/15/2017/2018

Doradztwo zawodowe

Program  „ Kariera na Maksa”

Program  Ewelina Wróblewska

 

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.