Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance
http://psppokrzywianka.superszkolna.pl

11 stycznia 2018 13:38 | Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Informacje o sprawdzianie  znajdują się pod tym adresem 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017