"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II::"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei". Jan Paweł II

Aktualności

13 kwietnia 2018 09:39 | Aktualności

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE ”

PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE ”                                                          

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Program  adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” w bieżącym roku szkolnym  realizowany jest w  klasach   IV – VII.            Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.

Zajęcia dotyczą  nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również tego, jak radzić sobie w różnych sytuacjach. Podczas warsztatów poruszane są  tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia.  Treści programu realizowane są  w trakcie lekcji przyrody oraz  lekcji wychowawczych.

Celem głównym programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”  jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe to:

1. Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.

2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.

3. Uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem sposobów odmowy.

4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowaniu ważnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi.

Program składał się z 5 zajęć warsztatowych:

1. Poznajmy się bliżej,

2. Laboratorium ciała,

3. Naucz się mówić „nie”,

4. Znajdź właściwe rozwiązanie,

5. Uwierz w siebie.

Zadania prowadzone są przy współpracy  z  pielęgniarką  i  wychowawcami klas IV – VII  oraz innymi przedstawicielami środowiska szkolnego.

Przeczytano: 249 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.